Jämför sparränta och spara pengar

  Säker anslutning
Din säkerhet är viktig för oss.
Därför är denna anslutning krypterad.
  I samarbete med UC
Genom vår tjänst får du endast en kreditförfrågan i din historik.

Förbättra sparräntan och spara pengar!

För tillfället är sparräntan i Sverige mycket låg. Vi rekommenderar dig att använda en banks sparränta som en av parametrarna du värderar när du väljer vilken bank du ska ha dina pengar hos. Du bör vara aktiv när du väljer bank och låta sparräntan vara en av frågorna du kontrollerar innan du öppnar ett bankkonto.

Så räknas räntan

Ränta är i dagligt tal den ersättning som betalas av den som har lånat eller disponerat någon annans pengar under en viss tid. Fri räntesättning gäller, vilket innebär att varje bank själv avgör vilken ränta som ska tillämpas. Det finns inga lagregler eller andra bestämmelser som reglerar hur bankerna ska beräkna ränta eller vilken räntesats som ska tillämpas.

Hur beräknas räntan?

Hur räntan beräknas kan skilja sig från bank till bank och även mellan olika konton i samma bank. Enligt Finansinspektionens allmänna råd bör banken informera kontohavaren om de principer som tillämpas inom banken. Det bör av informationen bland annat framgå från och med vilken dag du har rätt till ränta vid insättning och från vilken dag ränta upphör vid uttag. En tumregel vid banksparande/inlåning är att ju längre tid pengarna binds och ju större beloppet är, desto högre är räntesatsen. På så kallade transaktionskonton där pengarna kan röras ofta, är räntan följaktligen lägre än på ett konto för långsiktigt sparande.

Nyhetsbrev
Få information om sparande, ekonomin och aktier varje vecka direkt i din mail.
E-post